september 3, 2015

Vad kan jag göra?

Du kan börja köpa vårt månatliga donationspaket för att bekämpa de värsta problemen vår jord står inför idag och samtidigt tjäna pengar på det. Detta är välgörenhet i kombination med affärsverksamhet på ett unikt sätt.

Det donationspaket du köper inkluderar;
– 2 Better Globeträd som du får vinst av
– 2 donationsträd till behövande samhällen
– 500 liter vatten till fattiga bönder
– 1,5 Euro för skolbyggnad
– 1,5 Euro för mikrofinansiering

buy_it_now_se

Trädplantering motverkar uttorkning av marken, ökenspridning och den globala uppvärmningen. Dina Better Globeträd kommer även att ge dig en vinst!

Donationspaket vinst

För att bekämpa fattigdomen I Afrika måste jordbrukarna ges möjlighet att öka sina inkomster. Mikrofinansiering är ett effektivt sätt att hjälpa jordbrukarna (främst kvinnor) att hjälpa sig själva. Erfarenheter visar att nästan 100 procent av de små lånen återbetalas. På detta sätt får en jordbrukare ökad finansiering för att utveckla sin egen gård och tjäna mer pengar.

Fattiga länder måste säkerhetsställa att alla medborgare får en grundläggande utbildning. Endast på detta sätt kan de påskynda utvecklingen. Utbildning är ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdomen och är nyckeln till bättre välfärd. Better Globe bygger skolor I Afrika genom att stödja Child Africa, en fadderverksamhet för barn.

För mig var det här en “no-brainer” – att bidra, men samtidigt få del av avkastningen…

buy_it_now_se

 

Utmaningar vi står inför

FN: s tidigare generalsekreterare Kofi Annan har förklarat att hunger, undernäring och ökenspridning är de allvarligaste problemen i världen vi står inför idag. En tredjedel av jordens yta hotas av ökenspridning. Sahara öknen sprider sig söderut med en hastighet av nästan 600 meter per år. Människor tvingas in i städer och stora jordbruksområden förloras. Om vi inte planterar tillräckligt mycket träd innan 2025 kommer två tredjedelar av jordbruksmarken i Afrika att försvinna.

Världsbanken har bekräftat sambandet mellan jordbrukstillväxt och minskad fattigdom. Tree plantingInternationellt bistånd till afrikanska jordbruket har minskat med mer än 50 procent under åren mellan 1990 och 2000. 80 procent av befolkningen i Afrika består av bönder, de flesta mycket fattiga.

Det beräknas att 1,3 miljarder människor lever på mindre än 1 US-dollar per dag och antalet ökar. Inget land har lyckats utveckla och skapa välstånd för sitt folk utan att utbilda dem först.

Korruption är ett gissel i fattiga länder. ”Snabba pengar” kan låta lockande, men det är verkligen inte bra för samhället. Att ändra människors attityder tar tid. Put Integrity FirstIntegritet måste läras in hos barn samtidigt som kampen mot fattigdomen pågår. Vi har skrivit en bok, Put Integrity First, för att bekämpa korruption. Denna bok doneras till skolor och universitet i hela Afrika.

 

Har du nu läst detta, så bör du läsa om fördelen att pensionsspara i träd!