juni 9, 2015

Better Globe

Better Globe är ett kenyanskt vinstdrivande skogsbolag. Genom att de driver sin verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt, med stort fokus på CSR, kan vi kunder vara med och dela på den vinst från plantagerna som företaget gör. Jag personligen tycker att det är viktigt att göra gott, särskilt om vi bor i ett så rikt land som Sverige. Kan man dessutom kombinera det med att tjäna pengar så tycker jag att det är riktigt bra. Jag tycker personligen att Better Globe är ett fantastiskt exempel på marknadsdriven välgörenhet när det fungerar som bäst.

Vinsten för oss kunder kommer från att vi äger en del av den skogen och de träd som planteras. I korthet bygger det på att vi kan köpa träd som motsvarar andelar i årsskördarna och det ger en förväntad avkastning på ungefär 15 % per år. Ett träd köps för 17 € och ger över 20 år en förväntad avkastning om ca 208 €.

Lyssna gärna på videon, så lär du dig lite mer.

 

För att köpa träd eller donationspaket som gör gott, bidrar till arbetstillfällen, bidrar till mikrolån, bidrar till att barn får utbildning, motverkar fattigdom och ökenspridning och samtidigt ger dig en god avkastning gå till Better Globes officiella hemsida.

Du hittar mer information om det här:     buy_it_now_se

Du kan också läsa mer på nästa sida: Varför Träd?