juni 24, 2015

Inkomst från träd

Better Globe Forestry Ltd tar hand om de träd du köper under 20 år från den dag du köpte det. Från det femte till det tjugonde året får du en avkastning på 15 procent på dina träd. Det tjugonde året får du igen 10 gånger pengarna för det konsumentpris då du köpte träden.

buy_it_now_se

Nedan ger vi dig en uppfattning om vilken vinst det blir genom att köpa flera träd,

De Better Globeträd som planteras är en blandning av Acacia Senegal (gum Arabic) och Mukau (tropiskt hart mahognyträd).

Gum Arabic
Arabicum används som ingrediens i Coca Cola, Pepsi Cola, tuggummi, olika typer av godis, läkemedel, kosmetika och många andra typer av livsmedel. Du kan knappast hitta något hushåll utan att denna produkt används på ett eller annat sätt. Under 2014 låg priset på gummi arabicum grad 1 mellan US $ 1,50 till 3,00.

Mukau
Mukauträdet ger oss ett högt kvalitetsvirke. Trädet är medelstort och kan bli upp till 20 meter högt, med en rak stam. Mukau är ett träd i mahognyfamiljen. Det används utomhus och i möbler, parkett, dörrar, fönster etc. Jämfört med afrikansk och amerikansk mahogny och teak är mukau den enda art som växer i riktigt halvtorra områden, därmed konkurrerar vi inte med mark för livsmedelsgrödor. Mukau är tyngre och hårdare än alla afrikanska och de flesta amerikanska mahogny men det är inte så tung som teak.

Hållbart odlade tropiska lövträd har goda marknadsutsikter då virkestillgång från regnskogar kommer att minska. Det på grund av överexploatering, politiska påtryckningar (global uppvärmning) och ökande avstånd.

Pris för (ugnstorkade virke) under 2014 var FOB 660 Euro/m3 (FOB – Free On Board)

buy_it_now_se

Gör träd skillnad?